Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων δωρεάν


Ο Δήμος Οινουσσών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  (διάτης Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίαςκαι  Διά  Βίου  Μάθησης)  θέτουν  σε  λειτουργία  το  Κ.Δ.Β.Μ  του  ΔήμουΟινουσσών.   Στο  πλαίσιο  των  Κ.Δ.Β.Μ.  θα  προσφερθούν  προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων δωρεάν .

   Κατά την περίοδο Μαρτίου, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Οινουσσών μπορούννα δημιουργηθούύν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1.Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 ώρες
2.Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 ώρες
3.Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 ώρες
4.Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 ώρες
5.Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 ώρες
6.Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 ώρες
7.Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 ώρες
8.Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 ώρες
9.Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
10.Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
11.Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
12.Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
13.Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 ώρες
14.Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25 ώρες
15. Εικαστικό Εργαστήρι 50 ώρες

   Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενήλικες ανεξαρτήτου εθνικής προέλευσης, ηλικίας ή μόρφωσης. Αιτήσεις γίνονται από Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στο ΚΕΠ του Δήμου Οινουσσών, με φωτοτυπία της ταυτότητας ή ηλεκτρονικά στο diaviou.oinousses@gmail.com.

Πληροφορίες στο 2271043307

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *