Αρχαιρεσίες Δήμου Οινουσσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Στις 7/9/2014 και ώρα 11.00π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του
προεδρεύοντα Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιχ. Μάγγανα, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Οινουσσών που ανεδείχθη στις εκλογές του Μαϊου 2014 για την διενέργεια των
αρχαιρεσιών ως ο νόμος ορίζει.Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών με θητεία από 1-9-2014 έως 28-2-2017:

Πρόεδρος : Κυριάκος Θεοδωράκης του Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος : Λάμπρος Σκούφης του Παναγιώτου
Γραμματέας : Βαρβάρα Κατσιάνου του Αντωνίου

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Οινουσσών με θητεία από 1-9-2014 έως 28-2-2017:

Πρόεδρος : Στέφανος Βογιατζής Δήμαρχος
Τακτικά μέλη: Ελένη Λεοντή του Δημ., Βαρβάρα Κατσιάνου του Αντ., Νίκη Ντούσλατζη
του Στ., Βαρβάρα Ηλιάδη του Ιωαν., Γεώργιος Δανιήλ του Σταμ., Λουκία Χαλκιά του Στ.
Αναπληρωματικά μέλη : Μούντουλας Χρήστος του Ευαγ., Λιγνός Κών/νος του Φιλ.,
Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντ., Λάμπρος Σκούφης του Παν., Σταύρος Χατζησταύρου του
Διον.

Επιτροπής ποιότητας Ζωής δεν εξελέγη λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *